Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la  termenii și condițiile  în contextul utilizării site-ului coachingdinpasiune.ro

Folosirea site-ului coachingdinpasiune.ro presupune acceptarea termenilor și conditiilor următoare. Site-ul oferă utilizatorilor informații referitoare la serviciile lui Mihaela Avram , informații referitoare la servicii  de psihoterapie și psihoterapie online, consiliere adolescenți și părinți, consiliere vocationala,  masaj, articole și sugestii despre terapii, poveștii terapeutice și testimoniale acordate de clienții lui Mihaela Avram.

Accesând și navigând pe acest site, utilizatorii acceptă termenii de utilizare, sau în caz contrar încetează folosirea site-ului. Prin intermediul site-ului coachingdinpasiune.ro utilizatorii o pot contacta pe Mihaela Avram prin formularul de programari online, telefon sau prin live chat.

Mihaela Avram are obligația de a respecta legislația în vigoare, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificata și completata, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicatiilor electronice

Modul în care utilizatorii folosesc informațiile prezentate pe acest site nu cade în sarcina administratorului.

Utilizatorii sunt de acord ca acesta din urmă să fie scutit de orice răspundere, în situația apariției unui prejudiciu ca urmare a utilizării informațiilor sau serviciilor furnizate.

Dacă din orice motive, serviciile site-ului sunt indisponibile pentru o perioadă nedeterminată, administratorul nu își asumă nicio răspundere.

Pentru facilitarea relației cu utilizatorii, pot fi solicitate informații personale ale acestora, prin intermediul site-ului sau mail: mihaela@coachingdinpasiune.ro , cu păstrarea confidențialității respectivelor date. (conform prevederilor Legii 677/2001).

Administratorul își rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment. Administratorul site-ului își rezerva dreptul de a modifica termenii și condițiile fără notificarea persoanelor care îl utilizează.