RAPORT DE EVALUARE PROFESIONALĂ

Chestionar de aptitudini și interese profesionale

Coaching din pasiune logo

Persoana evaluată:   

  • Sex: ;
  • Vârsta: ani;
  • Adresa de email: ;
  • Tip evaluare: Online, pe site-ul coachingdinpasiune.ro;
  • Data evaluării: .
  • Acest raport a fost trimis și către:
  • Nume: ;
  • Adresă email: .

Acest raport este recomandat să fie utilizat împreună cu un rationament profesional. Informațiile vă rugăm să le priviți ca ipoteze ce e bine să fie validate împreună cu alte date, de ex. consilierea individuală, interviuri sau alte evaluări.

Personalitatea dominantă:

puncte/36

Ai obținut un scor de puncte, corespunzător personalității dominante de tip: . Personalitatea nu este definită în exclusivitate de cel mai mare scor, ci și de următoarele două scoruri, care în cazul tău arată următoarele interese profesionale:

  • Tip profesie nr. 2: ;
  • Tiă profesie nr. 3: ;

Vezi mai jos punctajul pentru fiecare categorie.

Altfel spus, ai obținut un scor maxim la tipul de profesie , dar scorurile următoare cele mai mari sunt pentru următoarele tipurile de profesie și . Acest lucru se datorează faptului că, în timp ce cel mai mare scor indică un interes și o aptitudine puternică, celelalte două scoruri arată că ești capabil/ă să îți foloseaști și alte abilități pentru a-ți îndeplini sarcinile. Aceasta sugerează că poți să te descurci în diferite domenii profesionale și că nu ești restricționat/ă la un singur tip de carieră.

Grafice scoruri obținute

Scor Realist:     

Scor Convențional:      

Scor Social:      

Scor Intelectual:      

Scor Întreprinzător:      

Scor Artist:      

Descriere profesiei cu cel mai mare scor

Descrierea profesiei nr. 2

Descriere profesiei nr. 3

Grafic pondere personalități